kozbeszerzes.new-line.hu
 kozbeszerzes.new-line.hu
 

A közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettsége két értékhatárhoz kötődik:

I. közösségi értékhatár (Kbt. IV., V. Fejezete)
II. nemzeti értékhatár (Kbt. VI., VII. Fejezete)

I. A közösségi értékhatárokat a Kbt. IV. és V. Fejezete határozza meg euróban, melyek a következők:
A törvény IV. fejezete alkalmazásában a 22. § (1)-(2) bekezdései szerinti (klasszikus) ajánlatkérők közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzéseinek (általános közbeszerzési eljárás) közösségi értékhatárai 2011. január 1-től 2011. december 31-ig:

- árubeszerzés a Kbt. 30. § a) pontja esetében: 125 000 euró, azaz 32.861.250.- forint;

- árubeszerzés a Kbt. 30. § b) pontja esetében: 193 000 euró, azaz 50.737.770.- forint;

- építési beruházás a Kbt. 31. § (1) bekezdés meghatározott ajánlatkérők esetében: 4.845 000 euró azaz 1.273.702.050.- forint;

- építési koncesszió a Kbt. 31. § (2) bekezdés értékhatár: 4.845 000 euró azaz 1.273.702.050.- forint;

- szolgáltatás megrendelése a Kbt. 32. § a) pontja esetében: 125 000 euró, azaz 32.861.250.- forint;

- szolgáltatás megrendelése a Kbt. 32. § b) pontja esetében: 193 000 euró, azaz 50.737.770.- forint;

- szolgáltatás megrendelése a Kbt. 32. § c) pontja esetében: 193 000 euró, azaz 50.737.770.- forint;

- szolgáltatás megrendelése a Kbt. 32. § d) pontja esetében: 193 000 euró, azaz 50.737.770.- forint;

- tervpályázati eljárás a Kbt. 33. § a) pontja esetében: Kbt. 32. § a - c pont szerinti értékhatárok

- tervpályázati eljárás a Kbt. 33. § b) pontja esetében: Kbt. 32. § a - c pont szerinti értékhatárok

A törvény V. fejezete alkalmazásában a 162. § (1)-(2) bekezdései szerinti (közszolgáltató) ajánlatkérők közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzéseinek (különös közbeszerzési eljárás) közösségi értékhatárai 2011. január 1-től 2011. december 31-ig:

- árubeszerzés és a szolgáltatás a Kbt. 176. § (1) bekezdése esetében: 387 000 euró, azaz 101.738.430.- forint;

- építési beruházás a Kbt. 176. § (2) bekezdése értelmében: 4.845. 000 euró, azaz 1.273.702.050.- forint;

- tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor a Kbt. 177. § a) pontja értelmében: 387 000 euró, azaz 101.738.430.- forint;

- tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege a Kbt. 177. § b) pontja értelmében: 387 000 euró, azaz 101.738.430.- forint;

II. 2011. január 1-től, 2011. december 31-ig terjedő időszakra a nemzeti értékhatárokat a költségvetési törvény tartalmazza nettó Ft-ban megadva, melyek a következők:

A törvény VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár:
- árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
- építési beruházás esetében: 15 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

A törvény VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár:
- árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
- építési beruházás esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.