kozbeszerzes.new-line.hu
 kozbeszerzes.new-line.hu
 

A közbeszerzési eljárásokban - néhány kivételtől eltekintve - az eljárás megindítását követően hirdetmény jelenik meg a Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg az EU Hivatalos Lapjában (TED). Vannak azonban olyan hirdetmények - tájékoztatók – melyeket valamennyi eljárás esetén meg kell jelentetni.
A hirdetmények megküldésének, közzétételének rendjét a közösségi értékhatárok esetében a Bizottság 1564/2005/EK rendelete tartalmazza, a nemzeti és egyszerű eljárások esetében a 2010. október 30-tól hatályos 14/2010. (X.29) NFM rendelet tartalmazza.

Közösségi eljárásrendben alkalmazandó hirdetmények:
- előzetes tájékoztatót az I. melléklet tartalmazza;
- ajánlati / részvételi felhívást a II. melléklet tartalmazza;
- tájékoztatót a szerződés odaítéléséről a III. melléklet tartalmazza;
- időszakos tájékoztatót - egyes ágazatokban a IV. melléklet tartalmazza;
- ajánlati / részvételi felhívást - egyes ágazatokban az V. melléklet tartalmazza;
- tájékoztatót a szerződés odaítéléséről - egyes ágazatokban a VI. melléklet tartalmazza;
- előminősítési rendszer - egyes ágazatokban VII. melléklet tartalmazza;
- hirdetmény a felhasználói oldalon a VIII. melléklet tartalmazza;
- dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetményt a IX. melléklet tartalmazza;
- építési koncesszió a X. melléklet tartalmazza;
- ajánlati/részvételi felhívás - ajánlatkérőnek nem minősülő koncessziós jogosult eljárás a XI. melléklet tartalmazza;
- tervpályázati kiírás a XII. melléklet tartalmazza;
- tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről a XIII. melléklet tartalmazza;
- önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetményt a XIV. melléklet tartalmazza;
- további információt tartalmazó hirdetmény, befejezetlen eljárással kapcsolatos információ vagy korrigendum hirdetményét a 11. melléklet tartalmazza.

Nemzeti eljárásrendben alkalmazandó hirdetmények:
- tájékoztatót az eljárás eredményéről az 1. melléklet tartalmazza;
- az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását a 3. melléklet tartalmazza;
- tájékoztatót a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról és az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról a 4. melléklet tartalmazza;
- tájékoztatót a szerződés módosításáról az 5. melléklet tartalmazza;
- tájékoztatót a szerződés teljesítéséről a 6. melléklet tartalmazza;

Hirdetmények a Közbeszerzési Értesítőben megjelenő eljárásokhoz a közbeszerzési törvény IV. és V. fejezetében meghatározottak szerint:
- eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló hirdetményt az 1. melléklet tartalmazza
- eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló hirdetményt a 2. melléklet tartalmazza

Bírálati összegezések
- ajánlatok elbírálására vonatkozó írásbeli összegezést a 7. melléklet tartalmazza;
- részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó írásbeli összegezést a 8. melléklet tartalmazza.

Éves statisztikai összegezések
- éves statisztikai összegezést a 9. melléklet tartalmazza.

Kitöltési útmutató
- a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010 (X.29) NFM rendelet

Egyéb a hirdetményekkel kapcsolatos dokumentumok:
- a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról a 34/2004 (III.12.) Kormány rendelet tartalmazza.