kozbeszerzes.new-line.hu
 kozbeszerzes.new-line.hu
 

Közbeszerzési pályázat írás:

Ha az Ön vállalkozása egy adott közbeszerzési
eljáráson ajánlatot kíván tenni, úgy segíthetünk Önnek
az ajánlat elkészítésében.

Szakértőink gyakorlata a közbeszerzési eljárások területén lehetővé teszi hogy Ön és cége teljes körű, gyakorlatias, gyors szolgáltatást kapjon, amelynek célja, hogy az eljáráson való részvétele eredményes legyen. Cégünk szakértői hivatalos közbeszerzési tanácsadók.

A közbeszerzési eljárások során benyújtott ajánlatok érvénytelenségét apróbb tartalmi, formai hiányosságok eredményezik. Az apró hiányosságok megakadályozzák, hogy az ajánlattevő nyertes lehessen. Az érvénytelenség kiküszöbölhető, ha az ajánlat összeállításában külső, szakmailag felkészült tanácsadót von be.

A benyújtandó dokumentumokat elkészítjük, előkészítjük Önnek:
- Pénzügyi/gazdasási szakmai alkalmasság igazolásai,
- Műszaki/szakmai alkalmasság igazolásai,
- Kizáró okok igazolásai,
- egyéb dokumentumok (Cégkivonat, aláírási címpéldány, stb.)
- a Felhívásban és a Dokumentációban előírt formai követelmények (oldalszámozás, példányszám, stb.)

Nem terjed ki a tanácsadás az ajánlat műszaki, szakmai tartalmára!


Az ezt követően összeállított végleges pályázati anyagot ismételten áttekintjük, hogy az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfeleljen.Tájékoztatjuk, hogy az alábbi adalap kitöltése kapcsolatfelvétel érdekében szükséges.

 


REGISZTRÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁS


Szervezet neve:
Vezető:
Kapcsolattartó:
Telefon: 06 (  )   
Telefax: 06 (  )   
E-mail:
Település:
Irányítószám:
Utca, házszám:
Mely szolgáltatásunk érdekli?
Mely szolgáltatásunk érdekli?
Egyéb információ:
A zölddel jelölt mező kitöltése (a sikeres kapcsolatfelvétel érdekében) kötelező!